Jestliže jste se při hledání vhodného podnájmu dostali až do fáze, kdy je na čase podepsat nájemní smlouvu – Gratulujeme! Víte ale, co taková nájemní smlouva musí obsahovat, na co si dát pozor a na co se zaměřit? Poradíme vám!

V České republice musí být ze zákona uzavřeny nájemní smlouvy. Měly by zahrnovat následující:

Základní náležitosti nájemní smlouvy

– identifikační údaje obou stran (kontaktní údaje, datum narození, číslo občanského průkazu)

– adresu nemovitosti

– popis bytové jednotky a přidružených prostor (suterén, sklep, garáž, půda apod.)

– počet nájemníků a jejich identifikační údaje

– povolení a zákazy, které se vztahují na obytný prostor (kouření, domácí zvířata, noční klid apod.)

– zamýšlené využití nemovitosti (pracovní činnost, individuální ubytování)

– práva vlastníka a nájemce

– poplatky (poplatky za údržbu, účty, opravy atd.)

– doba platnosti smlouvy

– cena pronájmu

– jakékoli zvýšení nájemného

– kauce (ve výši maximálně tří měsíčního nájemného, kauce bude vrácena)

Přílohy nájemní smlouvy

Mezi přílohy nájemní smlouvy patří například inventář, zápis o předání a převzetí klíčů od bytové jednotky atd.

Smlouva vždy musí být vyhotovena ve dvou výtiscích.

Pamatujte, že vlastník může obecně ukončit nájemní smlouvu kdykoli, pokud zašle nájemci tříměsíční výpověď – a to písemně.

Poplatky za veřejné služby

Pamatujte, že poplatky za veřejné služby, jako je elektřina, voda a plyn nebo internet, nejsou zahrnuty v ceně nájemného. Platí se zvlášť.

Je dobré se zeptat potenciálního pronajímatele na odhad nákladů na veřejné služby. Můžete požádat o kopie předchozích účtů nebo požádat o obecný odhad účtu na základě toho, kolik platili předchozí nájemci.